Các loại giấy nào được sử dụng để sản xuất ly giấy 8oz?

ly giấy 8oz

Các loại giấy được sử dụng để sản xuất ly giấy 8oz có thể đến từ các loại giấy khác nhau? Loại giấy có thể bị ảnh hưởng đến chi phí, tác động môi trường và các yếu tố khác. Dưới đây sẽ là một số loại giấy thông dụng thường được dùng để sản xuất ly giấy 8oz.

ly giấy 8oz


Ly từ giấy thường

Nguyên liệu chính mà các nhà sản xuất cốc giấy giá rẻ cần là gỗ. Đây là một nguồn tài nguyên có thể được tái tạo. Giấy được sử dụng cho cốc thông thường có thể đến từ các khu rừng trên khắp thế giới, chẳng hạn như Amazon. Tuy nhiên, chúng cũng có thể là các khu rừng ở Châu Âu sống theo tiêu chuẩn của FSC. Để có thể sử dụng, cây sẽ trải qua một quá trình để trở thành giấy. Khi giấy được tạo thành, sau đó một số lớp phủ được thêm vào cốc để chứa chất lỏng. Dưới đây sẽ là các loại lớp phủ khác nhau có thể được thêm vào giấy.

Ly từ giấy FSC®

Khi một sản phẩm hoặc giấy cho biết nó được chứng nhận FSC. Điều đó có nghĩa là toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm này đã được chứng nhận FSC. Vì vậy nhà sản xuất và tất cả các nhà phân phối và nhà cung cấp đều được chứng nhận FSC. Các công ty muốn bán các sản phẩm của FSC. Họ cần tuân theo các quy tắc và nguyên tắc mà FSC đã thiết lập. Tổ chức FSC có 10 nguyên tắc mà ngành lâm nghiệp cần tuân thủ. Ví dụ như không được khai thác nhiều cây hơn mức rừng tự có thể tái sản xuất. Do đó quy định này đã có thể đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định.

Ở Châu Âu, 92,2% rừng do các công ty giấy và bột giấy của Châu Âu quản lý được chứng nhận bởi FSC hoặc Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng. Ở châu Âu, 72% lượng giấy tiêu thụ được gửi đi tái chế. Thêm vào đó, 90% báo chí được in trên giấy tái chế.

FSC có 3 nhãn khác nhau được dán trên sản phẩm của họ và chúng được gọi là FSC 100%, FSC Recycled và FSC Mix.

FSC 100%

Có nghĩa là gỗ trong sản phẩm hoàn toàn đến từ các khu rừng được chứng nhận FSC và được quản lý tốt.

FSC tái chế

Có nghĩa là tất cả gỗ hoặc giấy trong sản phẩm đến từ vật liệu được tái sử dụng hoặc tái sử dụng.

FSC Mix

Điều này có nghĩa là các sản phẩm có nhãn này được làm từ hỗn hợp vật liệu tái chế, rừng được chứng nhận FSC hoặc gỗ được kiểm soát.

Giấy FSI

FSI là viết tắt của Fiber Sorting, Inc., họ đã hoạt động trong ngành sản xuất giấy hơn 27 năm. Họ đang sản xuất các sản phẩm giấy hoàn toàn từ nguyên liệu tái chế. FSI sử dụng 100% giấy tái chế làm nguyên liệu thô. Để từ đây có thể đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định và đáng tin cậy. Lúc này các công ty sẽ hợp tác với các nhà cung cấp và đại lý giấy phế liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *