Cigarette paper

Giấy thuốc lá là phong bì gói thuốc lá. Đây là một loại giấy đặc biệt cho sản xuất công nghiệp và để cuốn thuốc lá cầm tay. Giấy chất lượng cao từ bột giấy hóa học được sử dụng.
 
Giấy thuốc lá cùng với các loại giấy khác nằm trong nhóm các loại giấy chuyên dụng được phân biệt bằng cách đáp ứng các tính năng cụ thể theo yêu cầu của các chức năng và mục đích sử dụng cụ thể của chúng.

Giấy cắm cho đầu lọc thuốc lá

Giấy lọc tar thấp cho đầu lọc thuốc lá


 • Khối lượng cơ bản: 20-50g/m2
 • Dùng để: Dùng ở đầu lọc
 • Ưu điểm: Độ thấm không khí đồng đều – Độ xốp 3300cu – 50000cu

C.P.F Paper (Combined Performance Filter)

Giấy nhăn dùng để gói đầu lọc thuốc lá. Nó làm tăng lưu lượng không khí trong toàn bộ bộ lọc, do đó cải thiện hiệu suất bộ lọc và giảm hàm lượng hắc ín / nicotin

 • Khối lượng cơ bản: 60-80g/m2
 • Dùng để: Dùng ở đầu lọc
 • Ưu điểm: Giảm Tar, tỷ lệ kéo dài

Giấy bạc lót bên trong

Được sử dụng bên trong bao thuốc lá để ngăn hơi ẩm xâm nhập từ bên ngoài.


 • Khối lượng cơ bản: 35-50g/m2
 • Dùng để: Lót bên trong hộp thuốc
 • Ưu điểm: Ngăn hơi ẩm xâm nhập từ bên ngoài. Có nhiều loại từ giấy bạc, giấy dán hoặc các loại chuyên dụng khác

Giấy lọc thuốc lá

Giấy lọc giấy được thiết kế để sử dụng thay cho giấy axetatetow


 • Khối lượng cơ bản: 20-50g/m2
 • Dùng để: Dùng ở đầu lọc
 • Ưu điểm: Độ thấm không khí đồng đều – Độ xốp 3300cu – 50000cu

Giấy cắm cho đầu lọc thuốc lá

Giấy lọc tar thấp cho đầu lọc thuốc lá


 • Khối lượng cơ bản: 20-50g/m2
 • Dùng để: Dùng ở đầu lọc
 • Ưu điểm: Độ thấm không khí đồng đều – Độ xốp 3300cu – 50000cu